นกเด้าดินทุ่งใหญ่อพยพ จากตะวันออกไปตะวันตก เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นกเด้าดินทุ่งใหญ่อพยพ จากตะวันออกไปตะวันตก เพราะอากาศเป… Continue reading นกเด้าดินทุ่งใหญ่อพยพ จากตะวันออกไปตะวันตก เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ